Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
拂去 拂尘 拂扫
拂去 拂尘 拂扫

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

[fu2]

(لكه په جارو يا برس سره);برس كول;په بيړه كوړل;په تلوار بيول;په تلوار حركت كول;په تندۍ سره دپاكو لوعمل;تازيانه;تراټ;ترت;ترټ;ټك وهل;څنډل;دره;ريبز;شاربل;شلاخه;غمچينه;فلزي منداڼو;قمچينه;ګلوښته;کروړه;کمچينه;متروکه;وړوكى برس