Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
陈列 陈旧 陈规 陈设 陈述
陈列 陈旧 陈规 陈设 陈述

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

陈述

[chen2 shu4]
朝瓃
(لكه بيه);(لكه كيسه);(ملت);احوال;اظهارول;اظهرېدل;اکر;اوڅارول;اوضاع;اولس;ايالت;ايښودل;بيانول;تېرول;ټاكل;حال;حالت;څرګندول;حکومتي;څنګه والی;ددولت;دريځ موقعيت;دولت;دولتي;رسمي;سامانه;سرکار;سرکاري;ضعه;فيصله کول;مملکت;موقف;وضع;وضعيت;ولايت;ولايتي;مملکتي;ملک;پوزيشن;سلطه;ظاهرول;حکومت;حيثيت;دريځ;ملت;موقعيت;هيواد;ولا_يت;ولس