Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
排出 排去 排字 排序 排成 排放 排斥 排比 排气 排泄 排涝 排演 排球 排练 排钟
排出 排去 排字 排序 排成 排放 排斥 排比 排气 排泄 排涝 排演 排球 排练 排钟

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

排气

  1. [pai2 qi4]
    逼
    (لكه بوتل له هوا څخه);اخ و ټوخه ايستل‏‏‏;(‏‏‏‏له);تشول;خالى كول;خچ پچ كول;دانجن هغه نل يا لوله چه پخار يا لوګى ترى وځى;ستړىكول;ستومانه كول;ستومانول;ستومانېدل;لګول;له كاره غورځول;مصروفول;ستړول;زهيرول;زهول;ترنځول;بشپړول;هوکه;کړاغندول;هلاکول;ستړی
  2. [pai2 qi4]
    逼
    (لكه بوتل له هوا څخه);اخ و ټوخه ايستل‏‏‏;(‏‏‏‏له);تشول;خالى كول;خچ پچ كول;دانجن هغه نل يا لوله چه پخار يا لوګى ترى وځى;ستړىكول;ستومانه كول;ستومانول;ستومانېدل;لګول;له كاره غورځول;مصروفول;ستړول;زهيرول;زهول;ترنځول;بشپړول;هوکه;کړاغندول;هلاکول;ستړی