Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
详情 详细
详情 详细

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

详情

[xiang2 qing2]
冈薄
(لښ);تفصيل;تفصيل وركول;جز;دټاكلى وظيقى دپاره ليږنه;شرح;خصوصيت;دقيقه