Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
数一 数不 数位 数字 数学 数据 数词
数一 数不 数位 数字 数学 数据 数词

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

数据

[shu4 ju4]
计沮
(کمپيوټر);ابتدايى معلومات چه دهغو په اساس نو ر حقايق لاس ته راتلاى شى;احوال;اخبار;اندازه;او داسې نور چې مونږ يې د امر په توګه پکار وړو;د کمپيوټر هغه لمړني حقايق او سوابق لکه نوم;سوابق;قيمت;معلومات;مفروضات;;ګراف;فرسوده;پوهونه