Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
涡卷 涡度 涡形 涡水 涡螺
涡卷 涡度 涡形 涡水 涡螺

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

涡度

[wo1 du4]
歹
(ګرداو لكه داو بو);بړبوکۍ;بوبوره;بوربوکۍ;بوړبوکۍ;چور لېدل;چورلندی;څرخاو;څرخنی;څرخېدل;خارخوټی;خپړ;دوړ دوړکه;غړومبی;غولۍ;ګډوبى;ګرځنى;ګرځنى كېدل;ګرځوبى;کرخنی;ګرداو;ډب