Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
下倾 下决 下午 下属 下摆 下榻 下毒 下水 下沉 下落 下跌 下跪 下颚 下马
下倾 下决 下午 下属 下摆 下榻 下毒 下水 下沉 下落 下跌 下跪 下颚 下马

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

下落

[xia4 luo4]
辅
(ګر);اړ کېدل;اړوتل;افول;انحطاط;انكار كول;بګری کېدل;بوډا والی;بوډاتوب;پاتې كېدل;پرکوټ کېدل;پرېوتنه;پمنېدل;تروټه;تروټه کول;توښم;حاجتمند کېدل;ځوابول;ځوړې دل;درېغول;ډډه کول;زړبودي;زړتوب;زړتيا;زړښت;زړوالی;زوال;زوړ والی;سپين ږيرتوب;سپين ږيرتيا;سپين سر توب;شا ته راتګ;شېخي;غريبېدل;غورځېدل;فاګاره كېدل;ګردانول;يوې خواته كږېدل;يوى خواته كږېدل ناګاره كول;کوزوالی;ابا;انکاري;قهقرائي;تردېدول;انحطات;قهقرا;څوړول;لوېده;وقفه;مستردول;ټيټول;ډډه كول;كمول;لږول;لوېدل