Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
第一 第七 第三 第九 第二 第五 第八 第六 第十 第四 第把
第一 第一个 第一千 第一次 第一流 第一百 第一的

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

第一次

[di4 yi1 ci4]
材Ω
(ګر);اتياونه;اغاز;اول;اولاً;اولنی;اولين;بلکه;بلکې;بنا;په سر كى;په لومړى سركى;تاله;ړومبنى;ړومبنی;ړومبى;شروع کېده;لاسپوری;لومړنى;لومړنی;لومړى;لومړی;مبادي;متلكم;وړاندينی;وړومبنى;يوم;لمړنی;لمړى;يکم;اولني;پېش;پېښ