Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
回击 回到 回响 回声 回复 回头 回归 回执 回擊 回旋 回条 回来 回笼 回答 回绝 回转
回击 回到 回响 回声 回复 回头 回归 回执 回擊 回旋 回条 回来 回笼 回答 回绝 回转

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

回归

[hui2 gui1]
耴
(قهقرايى حركت);ارتجاع;ايسته وتنه;بېرته تګ;بيرته تګ;پر شا کېدل;په څټ کېدل;تر شاه تلنه;جارواته;جاروتنه;راستنېده;رجعت;رجوع;ستنېدنه;شا ته بوول;شا ته پورې وهل;شا ته تلل;شا ته راتګ;شاتګ;شاته ستنېدل;شاته کېدل