Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
阻塞 阻害 阻挠 阻断 阻止 阻碍
阻塞 阻害 阻挠 阻断 阻止 阻碍

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

阻塞

  1. [zu3 sai1]
    峨
    (قرمزې);سور رنګ;سور كول;سوركېدل;غمی پکې اېښودل
  2. [zu3 sai1]
    峨
    (قرمزې);سور رنګ;سور كول;سوركېدل;غمی پکې اېښودل