Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
链接 链环 链索 链结 链路
链接 链环 链索 链结 链路

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

链索

[lian4 suo3]
渺
(لكه دسپى په غاړه كې چې وي);افسار;اکوړی;اوسار;بهروسه;پړى;ترسېرى;تومبوزکی;تيمبوزک;جلب;رسۍ;رشته;ښنګۍ;غړوندی;کبی;واښكى;وړغندی;وندر;مېوګی