Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
污染 污痕 污辱
污染 污痕 污辱

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

污痕

[wu1 hen2]
γ勃
(لكه درنګ);بدنامول;پړنګ;پلونه;په شرمو شرمول;پېغور ګرځېدل;تتول;تياره كول;ټپی;ټکى;چکل;څښل;څکل;څېښل;خاپ;خاپي;خال;خپی;داغ;داغ ګرځېدل;دبدنامۍ تور;دغې كول;رټه;سولاغ;شومل;شومول;ګوټل;لګيا;لکه;وچول;پېغورګرځېدل ;داغي كول