Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
闪亮 闪挫 闪点 闪现 闪身
闪亮 闪挫 闪点 闪现 闪身

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

闪现

[shan3 xian4]
皗瞷
(لكه دبريښنا);انعکاس ورکول;باغي کېدل;بدورګېدل;برچېدل;برګ برګ کېدل;برګېدل;برندېدل;برېښ;برېښېدنه;برېښېده;بريښ;بريښېدل;بغاوت کول;بلک;پړك;پړكېدل;پړک;پړکا;پړکېدل;پڼکېدل;په تاو کې کېدل;په قارېدل;په کارېدل;تبسم;تبسم کول;تجلا;تجلى;ترله وتل;تريخېدل;تلګراف كول;تيرېدل;جل و بل;چاودون;چمک;حرامول;څرکا;څرکېده;ځل;ځل و بل;ځلون;ځلېدل;ځلېدنه;ځمل;ځنبول;خښمېدل;خشمېدل;خندی;خوشکېدل;دبرېښنا په دود استول;دسترګو په رپ كى استول;ربڼه;ژراستول;سږي ور ته پړسېدل;سيبه;شکرخند;غاښ چيچل;غصه;(په);کېدل;قهرېدل;قيام کول;کاوړېدل;لونېدل;ځلک;رپ;دمک;پيلبو;اورلګېدنه;ګوهر;رقص;جوهر;لنډخبري راپور;مخابره كول