Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
喷出 喷发 喷嚏 喷回 喷射 喷水 喷油 喷溅 喷灌 喷火 喷管 喷粉 喷红 喷著 喷鼻
喷著气

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

喷著气弄响鼻

[pen1 zhu4 qi4 nong4 xiang3 bi2]
糛帝臫惑
(لكه داّس);بويول;څوڅل;څوسل;څوسوهل;څوسېدل;خر;خرخر;خرهار;خرهاری کول;خرېدل;خريدل;خورهاری کول;خورېدل;ډونګېدل;سولېدل;سوڼ;غوسمېدل;ګواښېدل;ګوسنډل;سلګېدل;بړېدل;ټسکېدل;سوغېدل;سوغول