Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
万事 万亿 万向 万寿 万年 万恶 万物 万能 万花 万象
万年青

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

万年青

  1. [wan4 nian2 qing1]
    窾獵
    (لكه ځينى ونى);تل زرغون;تل زرغونه ونه;تل شين
  2. [wan4 nian2 qing1]
    窾獵
    (لكه ځينى ونى);تل زرغون;تل زرغونه ونه;تل شين