Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
谎价 谎言
谎价 谎言

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

[huang3]

(لكه چه افغانستان په اسيا كى واقع دى);آبداري;آرام سۍ;آرام سئ;آرامي;استراحت;اوټه;اوږده غځېدل;اوږدېدل;پرېوتل;پريوتل څملاستل;پيپ;ترسره کول;تکميل;ټېکاوېدنه;ټېکېدنه;ټېم;چلک;څملاستل;درواغ;درواغ ويل;دروغ;دمه;دوړه;ډډه اچول;ډوزه;راحت;سر اېښودل;سڼ;سوړه;سونې;غځېدل;قرار;کاست;لماستل;واقع كېدل;ډسکي;دروغګويي;سوړي;افترا;کذب;ناراستي;بهتان;لوېدل;ويل