Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
存取 存在 存放 存款 存货
存取 存在 存放 存款 存货

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

存货

[cun2 huo4]
砯
(لكه ټوټه);(لكه دتوپك);آبګوشت;احتياطي;احمق;اذوقه;آذوقه;ارګانه;آره;اعمال;افعال;بدنه;بې خونده;بېړا;پانه;تايه;تنه;توكم;تومنه;تيار;ټولول;جغنډ;چمتو;چوری;څاروى;ځېرمه;خټه;خرڅه;خرند;خورومه;خېل;درلل;درلودل;دستک;ډډ;ذخيره;رس;زخيره;زومنه;زېرمه;زېمنه;ساقه;سټه;سهام;شپيته;غونډ;غونډول;قبلونه;ګرګه;كنداغ;كورنۍ;كېول;کلاسيک;کونده;لاستى;ليچ;مال;منډر;موجودي;نسب;نسل;ستوک;کنداغ;فنډ;لېچ;کورنۍ;کنده;کت;کوړمه;کهول;برابري;برابرول;ونډه