Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
乱切 乱刺 乱割 乱动 乱子 乱忙 乱的 乱糟 乱纷 乱说 乱跳 乱闹
乱切 乱刺 乱割 乱动 乱子 乱忙 乱的 乱糟 乱纷 乱说 乱跳 乱闹

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

乱跳

  1. [luan4 tiao4]
    睹铬
    (غورځيدل);(غورځيدنه);ارغوچېدل;ترپ کول;ترپكى;ترپل;ترپلل;ترپله;توښم;ټوپ;ټوپ ورتنه;ټوپ وهل;ځوابول;خېز اچول;خېزوهل;دانګ;دانګل;دانګنه;دربنجكى;درېغول;دنګل;ډډه کول;غور ځنګ کول;غورځنګ;غورځېدل;غورځی;غورزنګ;ګوپ اچول;ورتل;خچه
  2. [luan4 tiao4]
    睹铬
    (غورځيدل);(غورځيدنه);ارغوچېدل;ترپ کول;ترپكى;ترپل;ترپلل;ترپله;توښم;ټوپ;ټوپ ورتنه;ټوپ وهل;ځوابول;خېز اچول;خېزوهل;دانګ;دانګل;دانګنه;دربنجكى;درېغول;دنګل;ډډه کول;غور ځنګ کول;غورځنګ;غورځېدل;غورځی;غورزنګ;ګوپ اچول;ورتل;خچه