Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
坏了 坏事 坏人 坏处 坏心 坏批 坏死 坏的 坏透
坏心眼

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

坏心眼的人

[huai4 xin1 yan3 de5 ren2]
胊み泊
(دطحال;انزواپسند;باتريا;بدغونى;تروشمخی;تنګ;(په);توغمه ناك;دتوري;دتيلي);عبوس;غروړی;كينه كښ;كينه ناك