Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

  1. [mei4]

    (دسترګو ليده كمول);(لكه پرده);(لكه خبره);ارروړ;اېښوول;بخيلتوب;بخيلي;بګاښ;بېرته راتلل;بى تميز نه لېدل كېدونكى;پړم;پوست کنده;تپ تور;ترويځه;تطبيقېدل;تمباکو;تياره;تياره كول;جينوټې;چپ;چوکړ;حافظ;حسادت;حسد;خاصتاً;خانګره;خرڅ ګير;رشک;رڼا نيوونې;ړندول;ړوند;سترګې برېښول;سترګې وړل;سوخر;سوران;سوغوندي;سيوری;صافي;علاوه کول;غروړی;غړک;فيته;ګرج;ګرست;کڅوال;کرکره;مغلق;نغښتى;نه لېدونى پټ;شمکور;لږ خوری;کور;کورکورانه;بې سترګو;پيلار;کنډۍ;اډه;پريال
  2. [mei4]

    (دسترګو ليده كمول);(لكه پرده);(لكه خبره);ارروړ;اېښوول;بخيلتوب;بخيلي;بګاښ;بېرته راتلل;بى تميز نه لېدل كېدونكى;پړم;پوست کنده;تپ تور;ترويځه;تطبيقېدل;تمباکو;تياره;تياره كول;جينوټې;چپ;چوکړ;حافظ;حسادت;حسد;خاصتاً;خانګره;خرڅ ګير;رشک;رڼا نيوونې;ړندول;ړوند;سترګې برېښول;سترګې وړل;سوخر;سوران;سوغوندي;سيوری;صافي;علاوه کول;غروړی;غړک;فيته;ګرج;ګرست;کڅوال;کرکره;مغلق;نغښتى;نه لېدونى پټ;شمکور;لږ خوری;کور;کورکورانه;بې سترګو;پيلار;کنډۍ;اډه;پريال