Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
这个 这么 这些 这位 这儿 这是 这样 这种 这里 这项
这个 这么 这些 这位 这儿 这是 这样 这种 这里 这项

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

这项

[zhe4 xiang4]
硂兜
(سړى);اغه;باټ ورکول;دا;دغه;دغو;دغى;ده;همدا;سږ;هذا