Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
校准 校勘 校对 校平 校正 校订
校准 校勘 校对 校平 校正 校订

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

校勘

[jiao4 kan1]
吧
(ديوشى كره او نا كره معلومول لكه ديو مضمون يا متن);پرتله كول;مفايسه كول