Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
散光 散出 散射 散戏 散播 散文 散热 散页
散页印

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

散页印刷品

[san3 ye4 yin4 shua1 pin3]
床珇
(دونو);رساله;رساله دوسيه;كمكۍ پاڼه;نشريه;انتباهنامه;پاڼه;اعلان;خبرپاڼه;خبرتيا