Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
干咳 干坏 干扰 干旱 干梅 干涉 干燥 干的 干粮 干草 干部 干酪 干预 干饭
干草 干草垛 干草堆

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

干草垛

[gan1 cao3 duo4]
蜽
(دهر مرغه);اوښوكوټه;بانګي;بانګيټی;چرګ;داو بو دنل شيردان;دټوپك كلنګ;دلۍ;ګډری;كلنګ وهل;لار ښوونكى;نر;يوه كوټه واښه;کجک;چښکوری;کلنګ