Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
雪亮 雪利 雪松 雪板 雪糕 雪花 雪茄 雪青
雪茄 雪茄烟

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

雪茄烟

[xue3 jia1 yan1]
撤璛废
(دڅكولو دپاره دتمباكو نه او ږد جوړشوى شى);سېار;سيګار;چرټ