Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
拾坚 拾起 拾音
拾坚 拾起 拾音

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

拾音

[shi2 yin1]
珺
( پا يكپ موټر);( په عاميانه امريكا يې ژبه );او چتونه;جګونه;چټكتيا;دپنډوس اخيستل يا وهل;دګراموفون هغه برخه چې ستن وركښې ټومبلې وي;دموټر ګړندى كيدل;سپك موټر;سمون;ښه كيدل يا پر مخ تګ;وړوكې موټر