Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
商业 商会 商品 商店 商数 商议 商队
商业 商会 商品 商店 商数 商议 商队

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

商队

[shang1 dui4]
坝钉
يېر;اېړ;بهير;بېير;بيير;سرخول;قافله;كاروان;کاروان;کارواني;جوپه;سانګه