Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
造作 造倾 造反 造小 造就 造币 造影 造成 造船
造反者

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

造反者

[zao4 fan3 zhe3]
硑は
ياغي;شورش والا;پساتي;مفسدي;الاماني;باغى كيدل;باغي;باغي کېدل;بغاوت کول;بغاوت کوونکی;بل اندی;پايداره;پايلاتي;پښې خرل;جنډې;زړې جامې;سرغړاند;سرغړاندی;سرغړانه;سرغړل;سرغړول;سرغړوونکی;سرغړوونی;سركش;سركشى كول;سرکښ;سرکش;سرکشي کول;فرمان نه منونكى;متمرد;ياغى;ياغي کېدل;ياغيګري;لغته;شورش;غاو;مواس;فتنه;بغاوت كول;بلواګر;بلواكول;مخا_ لفت كول