Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
浸一 浸入 浸剂 浸水 浸润 浸渍 浸膏 浸透
浸一 浸入 浸剂 浸水 浸润 浸渍 浸膏 浸透

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

浸透

[jin4 tou4]
硓
(چې شى پكښي لنډيږي);(لكه وريجې په اوبو كې);آب;اوبه;جذبول;خولمېدل;خېشتول;خيشتول;خيشتونه;خيشتېدل;راښكل;زبېښل;زبېښنه;لندول;مايع;لندېدل;سيرآب