Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
屠刀 屠户 屠杀
屠刀 屠户 屠杀

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

屠户

[tu2 hu4]
監め
کوناری;ادم کش;آدمکش;پړده;پېچاوول;چوړول;حلا لول;خونخوار;خونړى;خونكار;خونکار;خوني;ډبرول;ذبح کول;سټول;سورلاسی;قاتل;قصاب;کوتل;ونډيمار;کناری;تڼول;حلالول