Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
基地 基数 基本 基极 基架 基督 基石 基础 基金
基金会

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

基金会

[ji1 jin1 hui4]
膀穦
کونسټه;ابادونه;احداث;اډه;ار;اساس;آفرينش;بسپنه;بلخه;بنا;بنچک;بنسټ;بنياد;بېخ;پنځون;پنځونګ;پنځونه;پنځېدن;پنځېدنه;پيداوښت;پيدايش;پیلامه;تاداو;تاسيس;تهداب;جدر;جړ;جند;جندر;دای;رغاوه;زېربنا;زېږونه;شته کړنه;قاعده;کونسټ;مباني;مبنا;مر سته;منډ;موْسسه;آره;کونګړ;پايه;پيلامه;اړونج;ايجاد;تشکيل;زمينه;پی;سټه;تأسيس;مونډ;سپښته;نيالګى;تل;مخه;بنسټ_ ايښودنه;موسسه