Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
慢性 慢的
慢性子 慢性病

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

慢性子的

[man4 xing4 zi5 de5]
篊┦
(چې په اسانى نه پارول كيږي);بې حسه;پڅ;خونسرد;خونسرده;د teal دريم حالت;سوړ;سوړوينی;غلاشوى;مړاوى