Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
轻叩 轻吹 轻咬 轻哼 轻巧 轻快 轻擦 轻易 轻染 轻泻 轻浮 轻磅 轻蔑 轻视 轻重
轻叩 轻吹 轻咬 轻哼 轻巧 轻快 轻擦 轻易 轻染 轻泻 轻浮 轻磅 轻蔑 轻视 轻重

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

轻吹

[qing1 chui1]
淮
کوفت;ګزار;تينګړی;توپړ;بوساړه;(دچاودېدونكو موادو په اثر);(لكه باد);(لكه توله يا شپېلۍ);(لكه دفيوز);(لكه سېلۍ);الو زول;الوځول;الوزول;الوی کول;باټې کول;باټې وهل;باټي ويشتل;باد کول;بادالوتل;بادامه;بادول;بغېدل;بوغول;بوكول;پاتې کول;پخول;په برق كې ويلى كېدل;پوسکۍ ويشتل;پوګ;پوک;پوک وهل;پوکاره;پوکل;پوکول;پوکى;ترنګ;تغنول;تيګا;تيګاوهل;ټنډورول;جار ايستل;جسامت;چف;چفول;چلول;چلېدل;چلېدنه;څکېړل;خيال کول;دانګول;دم;ډاډه کول;ډب;ډيلول;راګرزول;زم;سا;ساه;سپړېدل;ستنول;ستېدل;ستېدنه;سير;سيلۍ;شپېلکی وهل;ضرب;ضربه;غوټۍ;غورې کول;غوړېدل;غولانځه لرونکې;ګرځول;ګرزول;ګل كول;ګوزار;کبابول;لاپې;لاپې وهل;لاپى کول;لګېدل;لګېدنه;وار;صدمه;ګذار;ډکه;ټکر;ټچ;زل;ترک;ډډول;بنټک;پرهار;پړسول;پړق;ګسڼه;الوتل;چاودل;چاودول ;ګوزار وركول;وار وركول