Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
起伏 起初 起动 起名 起头 起始 起居 起床 起斑 起来 起毛 起泡 起浪 起源 起爆 起皱 起码 起绒 起诉 起货 起跳 起重 起锚 起飞
起绒织

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

起绒织物

[qi3 rong2 zhi1 wu4]
癬党麓
کوړه;وسله کوټ;ټوپخن;ټوپنۍ;( مجموعه );اټمبارول;اړم;امبار;انبار;باتۍ;بالټۍ;بتۍ;بېترۍ;بېټرۍ;پليته;پنډل;ټوپ;ټوپۍ;خره;خره کول;دلۍ;دلۍ كيدل;دودانويوه دربله;ديوې ټوټې ياټوكر په مخ ووړپت;ډېرۍ;ډيرۍ;ستنه;كوټه كېدل;كوټه يوه لويه ودانۍ;کوټ;کوټ کول;کوټه;کوټه کول;لاټ;لدړه;ډومبوړی;سلۍ;غمبورى;کت;پولۍ;عدل;توده;مندړ;تراکم;پخه;څپری;څپرکی;څلوربرغه;پت;جوپه;ډلۍ