Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
向下 向东 向何 向前 向北 向后 向岸 向日 向西 向量
向下的 向下看

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

向下的

[xiang4 xia4 de5]
翾
(چه دسيند داوبو دڅپو په اثر هسكه شوې وې);پت;پر مځكه سر بېره ټيټ;پستې بڼكى;ښکته;كڅه;كښته;کرک;کښته;کورک;کوز;لاندې خوا;لر;لوايي;هسكه مځكه;مخ کښته;لاندي;پخه;راپورته;سرپه چېړۍ;ډوکی;ډکی