Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
西 西北 西方 西洋 西瓜 西红 西薄 西部 西面
西 西北 西方 西洋 西瓜 西红 西薄 西部 西面

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

西薄

[xi1 bo4]
﹁痢
کل;انغسه;پټخېدل;پرنډېدل;پرڼېدل;تاپ;تريږه;د اوړو ځواله;دكوټلو غوښو كلچه;دكېك په تو ګه جوړېدل اوجوړول;روغانۍ;كېك;ککوړی;کلکول;کولچه;کېک;له يو ډول خميرڅخه پا خه شوى خواړه