Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
喳喳
喳喳

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

喳喳

[cha1 cha5]
冲冲
کڅمڅی;پسکی;غوږۍ;بادالوتل;پټې خبرې كول;پس پسكى;پس پسې;پس پسې كول;پس پسېدل;پس پسی;پس پسی کول;پسپسى;پسپسى کول;پسنېدل;پسهار;په غوږ كې ويل;پوسپوسی کول;پوک وهل;پوکل;پوکول;چفول;زمزمه;ښکالو;غوږبوڅی;غوږماني کول;غوږونه سره ور کول;غوږي کول;ګنګوسى;ګونګوسې;ګونګوسى كول;چوڼ;پس;پسېدل;ګړنج;پس پس;زېرلب;بڼېدل;ګنګوسی