Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
记于 记叙 记在 记帐 记录 记忆 记性 记者 记诵 记起
记于卡

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

记于卡片上

[ji4 yu2 ka3 pian4 shang4]
癘
(جمع);(داوسپنى غاښ لرونكى ږمونځ چه وړۍ;پتې;پر كارتو نو باندې تر تي بول;پنبه په شنى);تومبل;چېغنی کول;خپندل;خپندول;خريطه;دپتو لو به;دكلك كاغذ پرټوټه باندې تېل يا مښلول;دمنځ;ډانډت;ډانډس;ډغ;غړغمبک;فورمه;كارت;کارت;کارټ;کارډ;کراګندی;کربز;له كلك كاغذ نه جوړې شوې ټوټې;نخچه;نخشه;نداپ;نداف;نقشه;ټپه;پروګرام;د هغو كارونو ليست چې بايد وشي ;كړنلاره