Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
为了 为伍 为数 为时 为期 为甚 为配 为首


Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

为 ... 之边

 ... ぇ娩
ګيری;کېرۍ;(دګردى شى);پيڅکه;چاپېرول;چاپېرېدل;څنډ ه;څنډه;ژۍ;ژى;ساحل;سرخۍ;غاړه;غژه;غوزارونه;ګاړه;کناره;کنګره;لسته;مندرو;مورګه;نالول;نعلول;چمبه;پره;چنبر