Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
棕土 棕色
棕土 棕色

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

棕土

  1. [zong1 tu3]
    茨
    (تندر);چتر;سپورى;سيورى;نابللى ميلمه;نسواري رنګ;نسواري وزمه خټه چې درنګ په ډول استعماليږي;نيم سيورى دسيارې مخرر طي سيورى دسيارې مخرر ذى سيور
  2. [zong1 tu3]
    茨
    (تندر);چتر;سپورى;سيورى;نابللى ميلمه;نسواري رنګ;نسواري وزمه خټه چې درنګ په ډول استعماليږي;نيم سيورى دسيارې مخرر طي سيورى دسيارې مخرر ذى سيور