Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
巡洋 巡航 巡警 巡逻
巡洋 巡航 巡警 巡逻

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

巡逻

  1. [xun2 luo2]
    ǖ呸
    ګزمه;پيره كول;پيره كيدل;پيروان;څار;څارنه;څاو;ګزمه كيدل;ګزمه کول;ګزمه وهل;قراول;ګزموي;پېش قراول;رونډ;څاروال;څوکۍ;قراولي;څاری;کراول;ګزمه كول
  2. [xun2 luo2]
    ǖ呸
    ګزمه;پيره كول;پيره كيدل;پيروان;څار;څارنه;څاو;ګزمه كيدل;ګزمه کول;ګزمه وهل;قراول;ګزموي;پېش قراول;رونډ;څاروال;څوکۍ;قراولي;څاری;کراول;ګزمه كول