Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
颈动 颈手 颈间 颈静 颈项
颈动 颈手 颈间 颈静 颈项

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

颈间

[jing3 jian1]
繴丁
ګرېوان;جاغه;غړواندى;فوکول;کالر;امېل;اوجۍ;پاپول;پټوه;پوتکۍ;تر غاړى يا ګريوان نيول;چول;چولکی;څوخی;څوښی;دخت غاړه;دنه;سلی;طوق;غاړکۍ;غاړه;غاړه کۍ;غاښى;غټۍ;غړوندى;غړوندی;غړۍ;كالر;كالريا غاړه يو مغزى يا اور مېږ را تاوول;ګوتيى;کوتل;ګريوان;وړغندی;ګانۍ;ګنډي;عقد;جغاول;ژبونکی;ګدۍ