Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
皱眉 皱纹 皱起
皱眉 皱纹 皱起

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

皱纹

[zhou4 wen2]
終
ګرنجی;بالکه;برندول;جوهړه;چرخېړه;چوغول;چوملکول;چوهره;چين;چين ور کول;څوښی;قات;قت;ګټور تجويز يا چل;ګونجه;ګونجې كول;ګونجې كېدل;ګونځه;ګويه;کت;کښکېلی;کوښت;ګرنجول;کړټی;تراغ;کلوچېدل;کلوچول;غونجول;ګنجول;کوت;ګونج;چيچړول;کړټه