Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
袋鼠
袋鼠

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

袋鼠

[dai4 shu3]
砋公
كانګرو;يوډول اسټراليايى ځناور چه دشاپښىيى لويى دى اواوږدټوپ وهى اوپنډه اوږده لكى لرى اوښځه يى په نس كښى كڅوړه لرى