Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
会友 会员 会客 会引 会感 会晤 会死 会漏 会籍 会诊 会话 会道
会友 会员 会客 会引 会感 会晤 会死 会漏 会籍 会诊 会话 会道

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

会话

[hui4 hua4]
穦杠
ګپ شپ;بحث;بيور;پريڼ;تکلم;خبرې;خبرې اترې;ديالوګ;ډيالوګ;سکالو;سنجش;سنجونه;سېن;صحبت;غږېدنه;غږيده;غور;غورکونه;ګړ و بړ;ګړهار;کړس;لام کلام;مباحثه;محاوره;مذاكره;مركه;مکالمه;مکاله;وراشه;وينا;وينه;ګړا ګوړ;ګړي بړي;ګفتار;ګپ;ليدون;ګړبړ;ګړوبړ;مرکه;خبري اتري;منطق;ټاه;غږېده;سؤال;ملاقات