Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
吸引 吸毒 吸气 吸烟 吸管 吸虫
吸引 吸毒 吸气 吸烟 吸管 吸虫

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

吸烟

[xi1 yan1]
废
ګډو;(لكه دسګرټو);(لكه دغوښو;الېيل;چلم څکول;څكول;څکول;خړوسکه;دود;دود كول;دودګنول;دوده;دودول;ساتل;شنه لوخړه;كبانو اونور);لو;لوخړه;لوګول;لوګى;لوګى كول;لوګی کول;لوګی;دودي;څکل