Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
拱券 拱基 拱壁 拱廊 拱形 拱抱 拱曲 拱石 拱起 拱道
拱券 拱基 拱壁 拱廊 拱形 拱抱 拱曲 拱石 拱起 拱道

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

拱基

[gong3 ji1]
膀
ګاټ;باج;ټكس ماليه په تېره په وارداتو;ماليه;قلنګ;قبض