Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
造作 造倾 造反 造小 造就 造币 造影 造成 造船
造作 造倾 造反 造小 造就 造币 造影 造成 造船

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

造就

[zao4 jiu4]
硑碞
( برى );استحصال;اکتساب;بشپړونه;بشپړېده;بود;بوده;تحصيل;حصول;خريد;رانيونه;رانيوه;رسېدنه;لاس برېدنه;لاس ته را وړنه;لاس ته راغلى;لاس ته راوستنه;لاس موندنه