Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
英勇 英国 英寸 英尺 英文 英里 英镑 英雄
英雄 英雄主 英雄式

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

英雄主义

[ying1 xiong2 zhu3 yi4]
璣动竡
قهرماني;اتلتوب;اتلواله;اتلولي;تورزنتوب;تورزني;تورياليتوب;زړه ورتوب;غښتلوالى;باتوري;بهادري;پهلواني;مړانه