Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
豪侠 豪勇 豪爽 豪言
豪侠 豪侠的

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ

豪侠的行为

[hao2 xia2 de5 xing2 wei2]
花獿︽
قهرماني;اتلتوب;اتلواله;اتلولي;تورزنتوب;تورزني;تورياليتوب;زړه ورتوب;غښتلوالى;باتوري;بهادري;پهلواني;مړانه